donderdag 29 september 2016

260. COLUMN TENENKROMMEND WOORD "ONTGROENING", ONTGROENINGSPRAKTIJKEN GRONINGSE STUDENTENVERENIGING VINDICAT, MEELOPERS EN KUDDEDIEREN, THINK DIFFERENT PEOPLE, ACTUALITEIT: Ontgroeningsstudenten lijden aan het “Karremans-syndroom"

ONDERWERP: TENENKROMMEND WOORD "ONTGROENING"


Tenenkrommende woorden "onschendbaarheid" en "verjaring"

Ooit heb ik aan twee tenenkrommende woorden een column gewijd: “onschendbaarheid” en “verjaring” (bij misdrijven - zie columns 6 en10). Twee woorden en begrippen die als het aan mij lag nooit zouden hebben bestaan en in elk geval met onmiddellijke ingang dienen te worden afgeschaft omdat ze iets vertegenwoordigen wat ik verwerpelijk vind.
Een dagtaak zou ik eraan hebben om alle tenenkrommende woorden op deze wereld in een column te bespreken dus daar begin ik niet aan. Maar af en toe wil ik wel een uitzondering maken voor een woord waar ik onpasselijk van word en waar ik principieel op tegen ben. Precies zo'n woord passeerde deze week vanuit Groningen in de actualiteit: ontgroening. Wikipedia over ontgroening: “Een beproeving die potentiële nieuwe leden van een studentenvereniging tijdens hun verplichte introductietijd moeten doorstaan voordat ze officieel kunnen worden ingewijd.”
 

Ontgroening Groningse studentenvereniging Vindicat

De Rijksuniversiteit van Groningen is afgelopen week in verlegenheid gebracht door het nieuws dat vorige maand een eerstejaars student (“feut”) en aspirant-lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat tijdens een ontgroeningsritueel zo hardhandig blijkt te zijn aangepakt dat hij met hoofdletsel moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Als je kijkt naar de historie van heftige incidenten tijdens ontgroenings-praktijken kom je zaken tegen als: student komt om door verstikking na het opzetten van een roetkap, student overlijdt na drinken van een liter jenever, student raakt in coma na het drinken van zes liter water, student loopt tweede- en derdegraads brandwonden na het sprenkelen van een brandende vloeistof op zijn Sinterklaaspak, studenten vallen flauw na geestelijke en lichamelijke uitputting etc.
De lijst van bekende soorten ontgroeningspraktijken waarbij studenten geestelijk en lichamelijk gedwongen worden tot het verrichten van vernederende handelingen is lang. Maar ongetwijfeld hebben zich in het verleden nog veel meer fantasierijke en (vooral) walgelijke ontgroenings-rituelen afgespeeld waar wij helemaal geen weet van hebben. Diverse studentenverenigingen blijken hun feuten een zwijgcontract te hebben laten ondertekenen waarmee ze plechtig verklaren niet uit de school te zullen klappen over hun ontgroeningsperiode. Doen ze dat wel dan wacht hen een hoge boete.
Ik ben geen jurist maar ik heb genoeg juridische kennis om te weten dat geen enkele rechtbank van zo’n “contract” onder de indruk zal zijn. In Nederland hebben we gelukkig met de Nederlandse wet te maken en niet met zelf in elkaar geflanste contractjes.
 

The Think-different people

Ontgroeningen draaien vooral om zaken als (het uitoefenen van) macht, vernedering en puberaal meeloop- en zuipgedrag. Wie zich wil aansluiten bij zo’n typische studentenvereniging met een ontgroeningstraditie wil koste wat het kost ergens bij horen. Om die reden zal er veel druk zijn (zowel de groepsdruk van buitenaf als de van binnenuit aan zichzelf opgelegde druk om vooral niet op te geven) om de vernederende rituelen maar gewoon lijdzaam te ondergaan.
Studenten die aan ontgroeningen meedoen zijn voor mij - net als bijvoorbeeld leden van die 1% motorclubs, (zie column 127) - de ultieme meelopers en kuddedieren van deze maatschappij. Met voor alle duidelijkheid even wat definities van een kuddedier: “Iemand zonder individualiteit; Mens met geringe persoonlijkheid; Volgzaam massamens; Onzelfstandig mens”. Zeg maar samengevat het type pestkoppen dat zo laf is om alleen maar met elkaar als groep kwetsbare individuen eruit te pikken en te pesten die het liefst een kop kleiner zijn dan zijzelf.
En als ik nou ergens een hekel aan heb dan zijn het wel van dit soort zielige meelopers en kuddedieren. Aan meelopers heb je ook werkelijk helemaal niets als het erop aankomt. Als het punt op paaltje komt en er dient zich een serieuze ramp of crisis aan dan heb je mensen nodig die niet als bystanders (zie bystander effect - column 33) elkaar passief blijven aankijken en niets doen, maar die juist als intelligent en wijs individu anders denken en handelen en die met vernieuwende ideeën komen. “The Think different people” zeg maar. Al schaam ik me er een beetje voor om deze o zo commerciële Apple-slogan te gebruiken.
En laten “The Think different people” nou net niet die ontgroeningsstudenten zijn die als kind of heel populair waren of tot de grote groep meelopers behoorden. Daarvoor hadden de aanstaande ontgroeningsstudenten het op school veel te druk met stoer doen, meelopen en kwetsbare kinderen uitpikken om te pesten en te vernederen.
 

NSB'ers in spe

Ontgroeningsstudenten zijn types die lijden aan het zogenaamde “Karremans-syndroom” (zie column 76): je hebt het juiste netwerk, je bezit de juiste opportunistische kwaliteiten om je in een bedrijf omhoog te werken en je eindigt dan ook op een hoge positie met veel status, macht en rijkdom. Maar o wee als de oorlog eenmaal uitbreekt, want dan val je keihard door de mand omdat je er dan achter komt dat alles wat je in je leven hebt bereikt niet is voortgekomen uit getoond lef maar eerder door het tegendeel.
Nee, mocht er hier ooit oorlog uitbreken en we hebben behoefte aan verzetsmensen dan hoef je niet te rekenen op de ontgroeningsstudenten. Daar moet je eerder voor uitkijken. Want als zij eenmaal inschatten dat de vijand sterker is, zijn het NSB’ers in spe.

Ontgroening, onmiddellijk afschaffen! Als walgelijk verschijnsel en als tenenkrommend woord. 
 

Tonko

Wil je reageren op deze column? Ik hoor graag jouw mening!
Klik onderaan dit blog op "(Geen) opmerkingen" en plaats je reactie.

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten