zondag 28 september 2014

158. COLUMN ISLAMITISCHE STAAT, DE IS - VOORMALIG ISIS - HEEFT EEN PUNT, INTERPRETATIE IS EN BLIJFT DE SLEUTEL (DEEL 2 VAN 3 DELEN, DEEL 3 VOLGT HIERNA): De mens wil geloven en voor wat hij wil geloven geldt de simpele regel “Zoekt en gij zult vinden”

Klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 3

ONDERWERPEN: IS - INTERPRETATIE IS DE SLEUTEL - ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN
 

Ongelovigen een kopje kleiner maken

Naar mijn mening heeft de Islamitische Staat (IS) een punt. Dit punt komt voort uit de simpele reden dat iedereen die de Koran kent en de bereidheid heeft er met een eerlijke en objectieve houding naar te kijken het met mij eens zal zijn dat als je het zou willen je dit heilige boek ook op zo’n (selectieve) manier kunt lezen en interpreteren dat je ervan overtuigd raakt dat Allah je wel een tof persoon zal vinden als je op pad gaat om afvalligen en ongelovigen (letterlijk) een kopje kleiner te maken.
Lees bijvoorbeeld in de Koran Soera 8.12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ‘Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.’”
En kijkend vanuit het standpunt van de IS zou je ter inspiratie ook nog gericht kunnen gaan zoeken in de belangrijkste aanvulling op en interpretatie van de Koran: de Hadith. In deze verzameling van islamitische overleveringen van het leven van de profeet Mohammed over wat hij allemaal gedaan en gezegd heeft, kun je bijvoorbeeld lezen in de collectie Sahieh Al-Boekhari van Mohammad ibn Ismail al-Boekhari: “Dood een ieder die zijn geloof in de islam verandert/die de islam afvallig is.” (volume 9, pagina 46, 6922).
 

Interpretatie is en blijft de sleutel

Natuurlijk zullen veel moslims hier tegenin brengen dat deze passages gezien moeten worden in het licht van de historische (gewelddadige) tijd waarin dit alles zich afspeelde en het hier bovendien draait om situaties van zelfverdediging of vechten tegen verdrukking.
En bovendien zullen ze hieraan toevoegen dat deze passages een eenzijdig beeld geven omdat hier tegenover een heleboel andere passages staan die een compleet andere, vredelievender boodschap verkondigen. Het is dus allemaal maar hoe (selectief) je het bekijkt en interpreteert of wilt bekijken en wilt interpreteren.
En precies DAAR zit nou mijn grote bezwaar. Of het nou gaat om de Koran of de Bijbel maakt mij helemaal niets uit.  Maar nog afgezien van het vermeldenswaardige gegeven dat we niet moeten vergeten dat de twee heilige boeken ook een hoop overeenkomsten met elkaar vertonen₁, kunnen we moeiteloos concluderen dat het bij deze (en andere) religies en hun heilige boeken in feite vooral draait om interpretatie en om wat je erin wilt lezen. 
Wie in de Bijbel of in de Koran wil lezen dat moord en doodslag tegen ongelovigen gerechtvaardigd is, dat homoseksualiteit niet deugt, dat vrouwen onderdanig zijn aan de man, slaagt daar zonder meer in. Je zult voor de een wellicht wat langer moeten zoeken dan voor de ander, maar wees gerust: het lukt je. No problem!
Hoe mooi en geruststellend het ook mag zijn om te zien dat de meeste christenen en moslims anderen ervan proberen te overtuigen dat hun heilig geschrift een en al harmonie en vredelievendheid uitstraalt, is de werkelijkheid natuurlijk anders en op zijn zachtst gezegd een stuk genuanceerder. In beide boeken komt tenslotte ook een hoop ellende en geweld voor van waaruit je - wederom als je dat zou willen - weer andere boodschappen en lessen kunt halen. Interpretatie is en blijft de sleutel.
 

De Bijbelcode

Het doet mij allemaal denken aan de Amerikaanse journalist Michael Drosnin die ooit veel geld verdiende met zijn bestseller “De Bijbelcode” waarin hij uiteenzette dat er in de Hebreeuwse Bijbel, de Thora (de eerste vijf hoofdstukken van de Tenach, het joodse Oude Testament), verborgen codes zaten die belangrijke boodschappen bevatten over de toekomst. Zo zou in de Thora de moord op de Israëlische premier Yitzchak Rabin juist zijn voorspeld, net als bijvoorbeeld de moord op president John F. Kennedy en de dood van prinses Diana.
Overtuigd van zijn gelijk daagde Drosnin vervolgens anderen uit om in het boek “Moby Dick” verborgen boodschappen te vinden. Iets wat hij maar beter niet had kunnen doen. Want jawel, ook in “Moby Dick” blijken - als je maar "goed" en gericht zoekt - geheime boodschappen te zitten en worden de moorden op Kennedy, Abraham Lincoln, Indira Ghandi en Martin Luther King juist voorspeld.
En dat niet alleen, ook de moord op Drosnin zelf staat erin, dus hij is de rest van zijn leven gewaarschuwd. Ik weet nu al dat als we de Donald Duck van tien jaar geleden onder de loep nemen, we geheime boodschappen kunnen traceren waarin de dood van Osama Bin Laden en de opkomst van de Islamitische Staat staan aangekondigd.   
 

Zoekt en gij zult vinden

De mens wil geloven en voor wat hij wil geloven geldt de simpele regel: “Zoekt en gij zult vinden” (Mattheüs 7:7-12). Als je een boze, gefrustreerde moslim bent die om wat voor reden dan ook vol zit met gevoelens van haat, wraak en agressie en je voelt de behoefte om daar wat mee te doen, pak in gods-, sorry allahsnaam de Koran, ga zoeken en je zult boodschappen vinden die het uiten van deze gevoelens in naam van Allah rechtvaardigen.
Een kind kan de was doen.
 

Tonko

Wil je reageren op deze column? Ik hoor graag jouw mening!
Klik onderaan dit blog op "(Geen) opmerkingen" en plaats je reactie.

 

₁ Zo weten meer christenen dan moslims helemaal niet dat in de Koran veel verhalen en personen centraal staan (met een iets andere naam) die ook in de Bijbel een voorname rol spelen zoals bijvoorbeeld: Adam en Eva/Adam en zijn vrouw (in de Koran niet bij naam genoemd), Kaïn en Abel/Qabil en Habil, Noach/Nuh, Abraham/Ibrahim, Mozes/Musa, Jozef/Yusuf, David en Goliat/Dawud en Jalut, Salomon/Süleyman, Jonah/Yunus, Johannes de Doper/Yahya en “last but not least” Jezus en Maria/Isa en Marjam.
 

Foto: Tonko
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten