dinsdag 30 september 2014

159. COLUMN ISLAMITISCHE STAAT, DE IS - VOORMALIG ISIS - HEEFT EEN PUNT, ALLES DRAAIT OM INTERPRETATIE, MIJN UITDAGING VOOR IONICA SMEETS EN BAS HARING OM CONTRADICTIES, TEGENSTELLINGEN EN FOUTEN IN BIJBEL EN KORAN OM TE ZETTEN IN WISKUNDIGE FORMULES (DEEL 3, SLOT): Noem mij eigenwijs, maar als ik God zou zijn...

CONTRADICTIES EN FOUTEN IN DE BIJBEL EN DE KORAN


Een zwaktebod

Ik vraag me bij religies altijd veel af. Eén daarvan is de eenvoudige vraag waarom gelovigen toch zo gedwongen worden om zoveel bezig te zijn met het interpreteren van de teksten van hun heilige boeken.
En jawel, of je wilt of niet, dat is nu eenmaal nodig aangezien deze boeken voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Zo wordt een ieder die zich op een eerlijke, kritische wijze verdiept in de materie van de Bijbel en de Koran vroeg of laat vanzelf geconfronteerd met contradicties, tegenstellingen en ordinaire fouten. En dan praat ik nog niet eens over de enorme hoeveelheid overbodige herhalingen die in beide boeken staan. Wat behalve inefficiënt naar mijn mening ook een zwaktebod is, aangezien ik denk dat die herhalingen enorm ten koste gaan van de leesbaarheid en, veel belangrijker, het overbrengen van de boodschap(pen) waar alles om draait.₁
 

Typisch menselijk gedrag

Hoe gepassioneerd en van zichzelf overtuigd de meest fanatieke gelovigen hier ook weer tegenin zullen gaan, zul je uit hun tegenargumenten al meteen kunnen concluderen dat ze wederom bezig zijn met (subjectieve) interpretaties. Dan gaan ze de teksten waarin deze contradicties, tegenstellingen en fouten staan op zo’n wijze uitleggen en interpreteren waardoor ieder mens zou moeten snappen dat het eigenlijk helemaal geen contradicties, tegenstellingen en fouten zijn.
Typisch menselijk gedrag: je wordt geconfronteerd met feiten die strijdig zijn met je eigen opvattingen en in plaats van rekening te houden met de simpele conclusie dat er inderdaad iets niet klopt of dat je je blijkbaar vergist hebt, ga je snel redenen bedenken waarom jij toch wel degelijk gelijk hebt en er helemaal geen sprake tot ongerustheid hoeft te zijn (cognitieve dissonantiereductie). 
 

Een pittige uitdaging

Ik weet niet of het ooit gedaan is (volgens mij niet), maar zo niet dan heb ik hierbij een mooie, pittige uitdaging voor een wiskundige met veel lef en ambitie. Misschien een leuk project voor die leuke, aantrekkelijke vrouwelijke wiskundige nerd Ionica Smeets en dan liefst samen met onze volksfilosoof Bas Haring waarmee ze al eens eerder heeft gewerkt: zet de de teksten van de Bijbel en de Koran daar waar mogelijk (niet alle zullen daarvoor geschikt zijn) om in wiskundige formules en vergelijkingen en kijk welke wetenschappelijke conclusies je daaruit kunt trekken. 
 

Mijn hypothese

Niet om deze twee boeken met elkaar te vergelijken overigens, maar om de boeken onafhankelijk van elkaar te bestuderen. Dan mogen Ionica en Bas met dit project mijn hypothese gaan toetsen: zowel in de Bijbel als in de Koran ontbreekt het wetenschappelijk gezien aan logica waardoor er over God/Allah, bijvoorbeeld op het gebied van goed en kwaad, maar weinig zinnige uitspraken kunnen worden gedaan. 
Veel van de opgestelde formules en vergelijkingen spreken elkaar onderling dusdanig tegen dat het als gelovige moeilijk zo niet onmogelijk is om te weten wat God/Allah precies van de mens wil en verwacht. Met als risico het oprukken van extremistische groeperingen als de Islamitische Staat.
Is God/Allah nou goed en vergevingsgezind of juist boos en wraakzuchtig? De formules en vergelijkingen hierover zullen gegarandeerd met elkaar botsen.
 

Slimmer en handiger

Wat mij aan dit alles het meest fascineert is het volgende.
Ervan uitgaande dat God, Allah of hoe we Hem ook mogen noemen, bestaat, dan vind ik het jammer dat Zijn woorden op zo’n manier tot ons zijn gekomen dat ze niet eenduidig uit te leggen vallen. Hoeveel slimmer en handiger zou het toch zijn geweest als er over de doorgekomen boodschappen geen discussies hoefden te worden gevoerd. Als er om misverstanden te voorkomen gewoon geen ruimte tot interpretatie en dubbelzinnigheden zou zijn geweest.
Mijn God, wat een hoop ellende (en doden) zou dat de mensheid hebben gescheeld. En dan praat ik nog niet eens over de mogelijkheid van een Almachtige om alleen maar het goede te scheppen en het kwade te vergeten, want dan ben je natuurlijk helemaal in één klap af van heel veel gelazer (zie mijn columns 42, 43, en 44).  
 

Alles is boven alle twijfel verheven

Stel je voor dat je een boek van God Himself kunt lezen waarin alles op zo’n manier staat beschreven dat er geen enkel misverstand bestaat over wat Hij ermee bedoelt. Bijvoorbeeld over wat nou precies goed is en wat kwaad, over de vraag of mannen en vrouwen nou wel of niet gelijkwaardig zijn en of homoseksualiteit acceptabel is of juist niet. Een boek waar je niet naar de betekenis hoeft te gissen, je nergens iets uit hoeft te herleiden en elke interpretatie overbodig is, eenvoudigweg omdat alles wat er staat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Alles is boven alle twijfel verheven: geen contradicties, geen tegenstellingen en geen fouten. Alles klopt, alles is onweerlegbaar; geweldig!
Als ik God zou zijn, zou ik het schrijven van Mijn heilige boeken ook nooit aan mensen overlaten. Met alle respect voor de mensheid, maar ik zou wel weten dat dat niet gaat werken. De mens is feilbaar en hij zal dat ongetwijfeld ook meteen in Mijn boeken aantonen.
 

Vragen om problemen

Maar om wat voor reden dan ook had God er blijkbaar wel alle vertrouwen in dat het allemaal goed zou komen als Hij het aan de mens zou overlaten om al Zijn belangrijke verhalen accuraat te verzamelen en op te schrijven. Dan wel via decennialange overleveringen en hearsay (de Bijbel) dan wel via directe openbaringen van Hem aan één persoon (Mohammed – de Koran).
Mij persoonlijk lijkt deze handelswijze vragen om problemen. Wie ooit met een tiental mensen het fluisterspel heeft gespeeld waarbij je een zin aan elkaar moet doorfluisteren, begrijpt een beetje wat ik bedoel. Dan verandert in een paar minuten tijd de zin “Je zus ging met de boot naar huis” opeens in “Jezus ging dood aan het kruis”. Kun je bedenken wat er in de communicatie niet allemaal mis kan gaan als het niet gaat om een tiental mensen en een paar minuten maar om duizenden mensen over een periode van vele decennia.
 

Twee vliegen in één klap

Noem mij eigenwijs maar als ik God zou zijn, zou ik gewoon lekker zelf Mijn Eigen (foutloze) heilige boeken schrijven en deze op aarde verspreiden om dan vervolgens aan iedereen duidelijk te maken dat ze deze moeten lezen en navolgen om verzekerd te zijn van een mooi en vreedzaam leven en een plekje in de hemel.
Zo sla je twee vliegen in één klap: en je bent van alle ruis af die tot misverstanden en (verkeerde) interpretaties zou kunnen leiden en je bent verlost van al dat gezeik achteraf van IS-achtige mensen die klagen dat ze de boodschap niet goed hadden begrepen en die er toch echt van overtuigd waren dat je/U blij zou zijn met al die afgehakte hoofden. En of ze alstublieft heel misschien nog in aanmerking zouden kunnen komen voor een herkansing.
 

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan

Waarom toch zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Wat zou toch de reden zijn dat God zijn boodschappen op zo’n omslachtige manier aan ons heeft willen doorgeven? Wilde Hij ons zelf laten nadenken en ruimte geven voor interpretatie? En zo ja, kan iemand mij dan vertellen welke voordelen dat heeft opgeleverd naast alle nadelen in de vorm van moord en doodslag?
Of zie en interpreteer ik het soms allemaal verkeerd? Ach, who cares? In dat geval kom ik toch wel weer met redenen die mijn gelijk alsnog aantonen... 


Tonko

Wil je reageren op deze column? Ik hoor graag jouw mening!
Klik onderaan dit blog op "(Geen) opmerkingen" en plaats je reactie.₁Wie interesse heeft in de contradicties, tegenstellingen en fouten moet maar eens kritisch op internet gaan zoeken (ik kan op verzoek ook wat links geven). Mede door de vele herhalingen komen in zowel de Bijbel als de Koran diverse passages voor die elkaar tegenspreken of die anders zijn geformuleerd waardoor er verwarring ontstaat en men niet meer weet wat nou de juiste is (als die er is). Over dezelfde gebeurtenissen worden opeens: verschillende getallen gebruikt, de volgordes veranderd, verschillende versies verteld die niet met elkaar overeenstemmen, termen gebruikt die niet correct zijn enz.     Non StampCollector
Quiz Show Contradicties in de Bijbel (Engels)
Bron: YouTube 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten