zaterdag 31 oktober 2015

218. COLUMN MAFFIA EN DE KATHOLIEKE KERK, DIT IS DE DAG REPORTAGE (EO) "DE KERK EN DE MAFFIA", EXCOMMUNICATIE, GELOOF, JEZUS CHRISTUS, FILOSOFIE, GOK VAN BLAISE PASCAL, ACTUALITEIT (DEEL 2/2, SLOT): Wie niet voor Mij is, is tegen Mij

MAFFIA EN DE KATHOLIEKE KERK - JEZUS - WIE NIET VOOR MIJ IS...

 

Wie komt er eerder in de hemel?

Het lachwekkende van de combinatie maffia en geloof doet me denken aan de discussies die ik vroeger had met mijn toenmalige beste vriend die zeer gelovig was/is (zie ook column 2). Zo kan ik me herinneren dat ik op een dag hem en zijn eveneens zeer christelijke vrouw de volgende hypothetische situatie voorlegde.
Stel. Aan de ene kant heb je iemand die tijdens zijn leven altijd goede normen en waarden heeft gehanteerd. Iemand die nooit (zware) zondes heeft begaan en die altijd een eerlijke, brave, integere burger is geweest die iedereen om hem heen - gelovig of niet-gelovig - met respect behandelde. Aan de andere kant heb je iemand die gedurende zijn hele leven regelmatig zware zondes heeft begaan, die links en rechts heeft gelogen, bedrogen, gestolen en zelfs gemoord.
Op het gebied van het geloof valt één groot verschil tussen beiden op: de eerste is niet gelovig, de tweede wel. Waar de eerste in zijn leven nog nooit een kerk heeft bezocht, was de tweede trouw elke zondag in de kerk te vinden waar hij regelmatig plaatsnam op de biechtstoel. Bewust van zijn begane zonden liet hij zich tot op zijn sterfbed regelmatig de biecht afnemen.
Mijn “eenvoudige” vraag aan mijn christelijke vriend en zijn vrouw: wie van beiden komt er (eerder) in de hemel?
 

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij

Het antwoord volgde snel en klonk resoluut: de tweede man kwam in de hemel en de eerste niet. Met als argument dat Jezus heeft verklaard dat wie niet voor Hem is, tegen Hem is. Iets wat mijn streng christelijke vrienden uiteraard goed hadden onthouden uit de Bijbel: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.” (Matthéüs 12:30 en Lucas 11:23). “Want wie niet tégen ons is, is vóór ons.” (Marcus 9:30). “Jezus zeide tot hem: Belet het niet, want wie niet tegen u is, is vóór u.” (Lucas 9:50).
Wat ik vooral boeiend vind aan deze gedachtegang is dat je hieruit kunt concluderen - met als kanttekening dat ik er hierbij dus voor het gemak van uitga dat het gegeven antwoord van mijn christelijke vrienden klopte - dat het Jezus (en naar ik mag aannemen ook zijn vader God) er dus niet zozeer om gaat dat mensen goed zijn als wel dat ze in de eerste plaats gewoon in Jezus en God geloven, ongeacht hoe slecht ze zijn.
Natuurlijk zullen de meeste gelovigen hierop zeggen dat het God en Jezus er vooral om gaat dat de mens én in Hen gelooft én dus daardoor een goed mens zal worden. Maar als dat onverhoopt om wat voor reden dan ook niet allebei lukt, dan hebben God en Jezus dus liever iemand die in Hen gelooft maar slecht is dan iemand die niet in Hen gelooft maar goed is. 
 

Egocentrisch

Mmm, ik vind het wie-niet-voor-mij-is-is-tegen-mij-uitgangspunt bijzonder interessant. Persoonlijk zou ik het bijvoorbeeld veel minder belangrijk vinden dat men in mij gelooft als ik zeg dat het voor de wereld beter is als iedereen goed doet - ongeacht of men er dan ook naar handelt - dan dat iedereen gewoon goed doet en daarbij niets gelooft van wat ik zeg.
Het door Jezus en God gehanteerde uitgangspunt komt op mij nogal kortzichtig en vooral egocentrisch over: het draait tenslotte allemaal om het ego (men moet in Mij geloven) en niet om het algemeen belang (als iedereen goed doet en handelt, heeft iedereen er baat bij en krijgen we een mooiere wereld). 

Als dit standpunt klopt, moet ik op basis van mijn persoonlijke definitie van het woord "wijsheid"₁ (zie column 108) ook verrassend concluderen dat Jezus en God dus niet wijs zijn. Of laat ik het iets minder ongelukkig formuleren: geen wijsheid bezitten die je wel van Hen zou mogen verwachten.       
Zo bekeken kan het dus zomaar voorkomen dat als de ene helft van de wereld bestaat uit goede, ongelovige mensen en de andere helft uit slechte, gelovige mensen dat de hemel dus vol blijkt te zitten met slechte, gelovige mensen terwijl de hel uitpuilt van de goede, ongelovige mensen. Mmm, fascinerende gedachte...
 

Onwetende domoor

Natuurlijk is dit alles goed nieuws voor alle maffiosi en slechteriken op de wereld: als je je aangetrokken voelt tot het kwaad kun je lekker gewoon lekker je gang gaan, zo lang als je er maar wel op let dat je trouw naar de kerk gaat en regelmatig bidt en biecht. Een kind kan de was doen!
En ik als onwetende domoor maar denken dat de maffia en het geloof en de bijbel niet te verenigen vallen. Terwijl ik niet besef wat alle maffiosi wel beseffen: zo lang als je maar voor en niet tegen Jezus bent, is je plekje in de hemel in feite verzekerd.
 

Gok van filosoof Blaise Pascal

Ach, misschien wordt het voor mij ook eens tijd om meer aan mijn eeuwige toekomst te gaan denken en meer op safe te gaan. De Franse Filosoof Blaise Pascal (1623-1662) bedacht honderden jaren geleden hiervoor al de meest simpele en beste tactiek: de gok van Pascal.
Kort gezegd komt dit erop neer dat je kunt gokken dat God bestaat of je kunt gokken dat God niet bestaat. Omdat beide opties open liggen, kun je een afweging gaan maken van wat de beste gok is.
De voor- en nadelen tegen elkaar afwegende, kom je dan al snel tot de conclusie dat je maar beter erop kunt gokken dat God bestaat. Want dat levert tenslotte het meest voordeel op: als je gokt dat God niet bestaat en Hij bestaat toch, wacht je eeuwige ellende (hel). En als Hij toch niet bestaat, maakt dat verder niet veel uit. Terwijl als je gokt dat God bestaat en Hij bestaat inderdaad, wacht je eeuwig geluk (hemel). En als Hij dan toch niet blijkt te bestaan, maakt dat verder ook niet veel uit, behalve dan dat je er tijdens je leven hooguit wat aardse genoegens voor hebt moeten opgeven.
Misschien moet ik me ook maar eens gaan wagen aan de opportunistische gok van Pascal. Om dan vervolgens lekker 
toe te treden tot de maffia en me uit te leven. Het schijnt in elk geval aardig te verdienen.
 

Tonko

Wil je reageren op deze column? Ik hoor graag jouw mening!
Klik onderaan dit blog op "(Geen) opmerkingen" en plaats je reactie.

 
 Mijn definitie van het woord “wijsheid”: eventueel (volgens mij zou iemand best van nature heel wijs kunnen zijn) mede door ervaring opgedane intelligentie waarmee iemand in staat is om objectief en los van het ego naar de wereld te kijken en op basis daarvan tot verstandige inzichten en beslissingen te komen.”

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten