zaterdag 24 oktober 2015

216. COLUMN VLUCHTELINGEN, AZC-ALERT STEENBERGEN, SANDER BOOIJ, VOLKSWAGEN EMISSIESCHANDAAL, EENVANDAAG (AVROTROS), DENKER DES VADERLANDS MARLI HUIJER, DOM ALS TABOE, PARTIJ VAN DE VREES (PVV), ACTUALITEIT: Mijn broek-zakt-af-van... rubriek

ONDERWERPEN: VLUCHTELINGEN - AZC - VOLKSWAGEN

 

Mijn broek zakt af van...

Ik zit er wel eens aan te denken om een nieuwe rubriek in mijn columns te introduceren: “Mijn broek zakt af van…”. Noem het een variant op de top vijf ergernissen van Jan Mulder bij DWDD. Maar vooralsnog zie ik daar toch maar van af vanwege het risico op een te negatieve invalshoek.
Directe aanleiding voor deze gedachte was de paginagrote advertentie van Volkswagen van vorige week waarin het autobedrijf haar excuses aanbood voor het emissieschandaal.₁ In de advertentie verklaart het bedrijf Volkswagen zich ervan bewust te zijn een “flinke fout” te hebben begaan waarmee ze het vertrouwen van de consument hebben geschonden. En dat zij zich daarvoor schamen en ze beloven om dit probleem te gaan oplossen: “En (we) gaan er alles aan doen om uw vertrouwen terug te winnen.”
 

Flinke fout

Waar mijn broek van afzakt, is natuurlijk de term “flinke fout”. Kijk, fouten maken we allemaal en daar is helemaal niets mis mee want dat is menselijk. Probleem is echter dat het hier natuurlijk niet zozeer om een fout gaat als wel om puur bedrog. Wees dan een vent en erken hardop dat je de boel gewoon keihard hebt belazerd, denk ik dan.
Het allerergste van de affaire vind ik nog wel dat de consument Volkswagen dit “foutje” gewoon zal vergeven en het bedrijf er uiteindelijk weer helemaal bovenop komt. Interessante vraag hierbij is of dit nou komt door de enorme vergevingsgezindheid van de consumenten of door het besef dat veel van hen in de schoenen van de autofabrikant waarschijnlijk precies hetzelfde hadden gedaan. Voor het geld uiteraard, want zoals vrijwel altijd is dat ook hier uiteraard weer het achterliggende motief. Al blijkt dat motief nu achteraf wel heel dom te zijn geweest.
 

Weerstand

Gisteren had ik opnieuw een concreet mijn-broekt-zakt-af-van-moment. Dit keer was de aanleiding een fragment in het programma “EenVandaag” (AVROTROS) over de uit de hand gelopen inspraakavond in Steenbergen over de plannen voor het oprichten van een asielzoekerscentrum (AZC).
Ook in dit Brabantse plaatsje bleek de weerstand tegen de komst van vluchtelingen groot en zelfs zo groot dat een oud-gemeenteraadslid en voorstandster van het AZC onder politiebegeleiding naar huis moest worden gebracht.
 

Denker des Vaderlands

Zeker binnen de politiek maar ook in het algemeen is het een behoorlijk taboe, of in elk geval “not done” en sociaal onwenselijk, om bepaalde (groepen) mensen dom te noemen.
De geïnterviewde Marli Huijer, hoogleraar filosofie en opvolger van de overleden filosoof René Gude als Denker des Vaderlands, paste deze ongeschreven wet keurig toe door de beelden uit Steenbergen aldus te verwoorden: “Ik krijg het gevoel dat de negatieve onderbuikgevoelens de overhand krijgen en ik vind dat meer gevoelens dan dat het gebaseerd is op verstandig denken of rationele argumenten.”
 

New Kids Brabo

Noem mij gerust een eigenwijze, arrogante kwast maar ik durf het inmiddels wel aan om mensen die het vermogen missen om hun meningen te kunnen onderbouwen met rationele argumenten gewoon dom te noemen. En geloof me: ook nu weer heb ik het keer op keer op keer geprobeerd om voor de in Steenbergen aanwezige groep agressieve, schreeuwende, vloekende, tierende, kortgeschoren, New Kids Brabo-achtige mannen met zwarte kleren en dito petjes en hun opgestoken middelvingers en indrukwekkende dichtkunst (AZC, weg ermee!) een ander woord te verzinnen. Maar helaas, het lukt me gewoon niet. Of zoals cabaretier Hans Teeuwen het zou formuleren: “Heb ik geen respect voor, ik vind het sukkels, sorry.” (zie fragment bij column 125)  
 

Dom of niet gebaseerd op verstandig denken 

De geïnterviewde Sander Booij, tegenstander van het AZC en oprichter van AZC-Alert Steenbergen, had nog een kans om mij op andere gedachten te brengen maar die bracht hij hoogstpersoonlijk glansrijk om zeep. “Er is geen vertrouwen in dat dat goed kan, dat dat veilig kan. Een heleboel mensen zijn bang dat er straks iets met hun kinderen gebeurt. En die kans is begrijpelijk en heel reëel.”
Op de vraag waarom Syriërs onze kinderen dan iets zouden aandoen, antwoordde Booij met een glimlach: “Dat zou je aan de Syriërs zelf moeten vragen (?).” Toen hierop de vervolgvraag kwam waarop hij deze angst toch baseerde, wist Booij alleen nog maar stamelend uit te brengen dat hij dit baseerde “op de media”.
Tja, “dom” of “niet gebaseerd op verstandig denken”, of beide? Wie het weet, mag het zeggen.
 

Partij Van de Vrees (PVV)

Luisteren naar een andere mening dan de mijne vind ik prima, maar wel op voorwaarde dat die voorzien is van een argumentatie waarover tenminste is nagedacht.
Wat jammer toch dat we leven in een tijd waarin het zo enorm in is om angst en daarop gebaseerde onderbuikgevoelens de boventoon te laten voeren en links en rechts eerst ongenuanceerde dingen te roepen voordat - of moet ik zeggen zonder dat - er over wordt nagedacht wat men eigenlijk precies roept. Triest ook dat er zelfs Partijen Van de Vrees bestaan die hun bestaansrecht ontlenen aan het succes van het zaaien van angst en het zoeken en vinden van zondebokken en daar hun handelsmerk van hebben gemaakt. 
 

Mensen die deugen en mensen die niet deugen

Misschien zie ik de vluchtelingenproblematiek wel te simpel, maar ik zie vluchtelingen als mensen. En overal op de wereld waar je groepen mensen bij elkaar brengt, zul je - zwart-wit gesteld - enerzijds te maken hebben met mensen die deugen en anderzijds met mensen die niet deugen. Waarbij je dan mag hopen op een behoorlijke meerderheid van de eerstgenoemde.
Hoe goed er straks in Nederland ook onder de stroom vluchtelingen wordt geselecteerd en gefilterd zullen we nooit garantie hebben dat we alleen de “goede” zullen “houden” en de “slechte” zullen terugsturen waardoor alle problemen kunnen worden voorkomen. De vraag is echter of we bereid zijn om alle goeden (de echte oorlogsslachtoffers) te laten lijden onder de slechten, die ongetwijfeld een kleine minderheid vormen. Of dat we toch gewoon kiezen voor de menselijkheid, de compassie en het mededogen.    
Voor een land waarin alleen maar goede mensen wonen zou ons vluchtelingenbeleid een complete ramp zijn. Maar voor Nederland zal dat wel meevallen vermoed ik en zou ik het eerder gewoon (een poging tot) integratie willen noemen. Overigens hoor ik graag van iedereen die wel zo’n land met alleen maar goede mensen kent, want dan ga ik daar vandaag nog asiel aanvragen. Waarbij ik er dan maar even voor het gemak van uitga dat ik mezelf tot “the good guys” mag rekenen…
 

Wat gij niet wilt dat u geschiedt...

Eén ding weet ik zeker: als op een dag om wat voor vreselijke reden dan ook opeens de rollen worden omgedraaid en de groep agressieve, New Kids Brabo-achtige personen met hun opgestoken middelvingers zich genoodzaakt ziet om als vluchteling asiel aan te vragen in een of ander ver land, ik alle begrip voor de burgers daar kan opbrengen als ze uit angst voor problemen daar fel tegenin gaan.  
Zelfs als niet-gelovige moet ik onmiddellijk denken aan wat Jezus in Mattheüs 7:12 zegt: "Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus" (). Vrij vertaald: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet (wat overigens nergens zo in de bijbel staat). 

Ja, ik beken: mijn broek zakt soms af van de domheid van bepaalde mensen. Sorry.


Tonko

Wil je reageren op deze column? Ik hoor graag jouw mening!
Klik onderaan dit blog op "(Geen) opmerkingen" en plaats je reactie. 


 
₁ Het met behulp van bewust geïnstalleerde software sjoemelen bij het proces van het meten van de uitstoot/emissie van schadelijke stoffen met als doel auto’s veel milieuvriendelijker te laten overkomen dan ze zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten